Visie, missie & veilig sportklimaat

Visie

Schaken is een oeroud denkspel dat miljoenen mogelijkheden in zich herbergt. Geen partij is hetzelfde. Waar geschaakt wordt heerst rust, concentratie en passie. Het is een sport die beoefend kan worden door iedereen, jong of oud, meisje of jongen, geschoold of niet geschoold. Schaken kan overal gespeeld worden: op de club en thuis, op school en na school, binnen maar ook buiten in het park. En op het internet kun je schakers ontmoeten over de hele wereld. Daarom zouden zoveel mogelijk kinderen de kans moeten krijgen in aanraking te komen met dit fascinerende spel.


Voor jong én oud

Schaken is hersengymnastiek voor de geest. Hersens zijn net als spieren. Als je ze niet gebruikt worden ze slap: ‘Use it or lose it.’ Wie regelmatig schaakt, blijft op oudere leeftijd mentaal fit. Door te schaken onderhouden oudere mensen sociale contacten. Ze voelen zich daardoor prettiger, wat positief doorwerkt op hun fysieke gezondheid. Onderzoek duidt er op dat schaken preventief of vertragend werkt ten aanzien van dementie. Het brein is plastisch, oudere schakers kunnen nog lang op niveau presteren


Missie

Bovenstaande visie leidt tot de volgende missie:

  1. Stimuleren en ondersteunen van de schaaksport voor jong en oud.
  2. Kennis delen, les geven en ontmoeting tussen schakers faciliteren.
  3. Onderhouden van een veilige, adequate en een toekomstbestendige schaakvereniging.

Veilig sportklimaat

Veilig sportklimaat bij Schaakvereniging Warmenhuizen’76
Onze schaakvereniging zet zich in voor een veilig sportklimaat voor alle betrokkenen: jeugd, senioren, trainers, enz. Daarbij hoort natuurlijk sportiviteit en respect voor elkaar in een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Wij sluiten hierbij aan bij het beleid van de Schaakbond en de NOC*NSF.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Voor iedereen die bij onze vereniging met jeugd werkt (zoals schaakleraren en jeugdleiders) vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan. De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het omgaan met de jeugdleden van onze schaakvereniging. Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) biedt de mogelijkheid om in vertrouwen over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of grensoverschrijdend gedrag te praten.  Bij de Schaakbond en de NOC*NSF zijn vertrouwenscontactpersonen aanwezig die kunnen luisteren, helpen en begeleiden. Dit kan ook anoniem.
Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van de schaakbond en op de website van het Centrum veilige sport Nederland (CVSN).

Privacyverklaring