Gedragscode

Gedragscode voor trainers/coaches, begeleiders en bestuursleden

De schaaktrainers en jeugdleiders zijn een waardevolle factor binnen schaakvereniging Warmenhuizen’76 en dragen een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van degenen die zij begeleiden. Zij hebben de verantwoordelijkheid om voor alle spelers een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar iedereen zichzelf mag zijn, op zijn of haar eigen niveau. De onderstaande gedragsregels zijn besproken met alle trainers/coaches, begeleiders en bestuursleden en worden jaarlijks geverifieerd.

  • Met nieuwe schaaktrainers en jeugdleiders wordt een intakegesprek gevoerd waarin de gedragscode wordt besproken.
  • Voor nieuwe schaaktrainers en jeugdleiders wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd.
  • Iedereen wil zich veilig voelen in zijn of haar sport. En dus is de afspraak dat bij schaaklessen er ook altijd een derde persoon bij is en dat dit in een open, toegankelijke ruimte plaatsvindt. Dit noemen we het vier-ogen principe.

Trainers/coaches, begeleiders en bestuursleden:

  • Zorgen voor een veilige omgeving, scheppen een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is.
  • Zijn zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruiken hun positie niet.
  • Zij onthouden zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik en fysiek grensoverschrijdend gedrag.
  • Hebben een meldplicht bij (vermoeden) van seksuele intimidatie en misbruik.
  • Sluiten niemand buiten en zijn tolerant.  
  • Zijn waakzaam en alert op signalen van zorgwekkende situaties die de veiligheid en het welzijn van de (jeugd)leden in gevaar kunnen brengen en geven die door aan het bestuur of de vertrouwens(contact)persoon en/of nemen contact op met het Centrum Veilige Sport Nederland.

Klik hier om de gedragscode te downloaden als pdf.