Privé: JAARVERGADERING BESTUURSWISSELING

Op 28 augustus is Willem Tesselaar officieel afgetreden na twaalf jaar voorzitter te zijn geweest……..

Op 28 augustus is Willem Tesselaar officieel afgetreden na twaalf jaar voorzitter te zijn geweest. In de vergadering is Trudi Boekel verkozen tot nieuwe voorzitter en Etienne Bruère tot bestuurslid. 

Veel leden en ook enkele oud-leden hebben hun persoonlijke boodschap aan Willem opgeschreven. Deze zijn opgenomen in de eenmalige uitgave van het blad WILLEM.